st.č. 36 Juhás Ján
Juhásová Martina
 JZ1:    72.0  JZ2: 0.0  ZZ1: 251.0  ZZ2:    0.0
 radar1:    0  rad.2: 0  rad.3: 0 suma:
3263
 ost1:    0  ost2: 0  ost3: 0
 1.etapa:  1620  2.e:  1320  3.e:  0
JÍZDNÍ VÝKAZ      2. etapa
13:15  »  14:44 = 89 min.    zdržení: 19 min. = 140 TB
PK navíc  180 TB PK chybí:  1000 TB
.chybí 285
.chybí 18
5 navícchybí 108
194  ✔
.chybí 187
24 navícchybí 63
35  ✔
.chybí 35
20  ✔
PA♟  ✔
.chybí 28
22  ✔
.chybí 28
27  ✔
38  ✔
53 navíc
41  ✔
.chybí 53
39  ✔
9  ✔
35  ✔
.chybí 432
LE♟  ✔


 ZPĚT