JÍZDNÍ VÝKAZ      1 etapa      VZOR
RJO MSR 7.kolo, F- Orientačka pre všetkých
18   ✔
5   ✔
PA♟   ✔
A♟   ✔
35   ✔
15   ✔
D♟   ✔
56   ✔
97   ✔
22   ✔
27   ✔
4   ✔
MA♟   ✔
LE♟   ✔
23   ✔
R   ✔
38   ✔
SO♟   ✔
193   ✔
109   ✔


 ZPĚT