JÍZDNÍ VÝKAZ      2 etapa      VZOR
RJO MSR 7.kolo, F- Orientačka pre všetkých
K1   ✔
57   ✔
285   ✔
18   ✔
108   ✔
194   ✔
63   ✔
35   ✔
20   ✔
22   ✔
PA♟   ✔
38   ✔
39   ✔
41   ✔
53   ✔
27   ✔
28   ✔
9   ✔
24   ✔
187   ✔
432   ✔
LE♟   ✔


 ZPĚT