Návod na používání vyhodnocovacího programu.


Program vznikl díky nadšení autorů ve snaze vytvořit volně přístupný vyhodnocovací program, který dokáže sám vyhodnocovat jízdní výkazy, případně po změnách ve vzoru je hromadně přepočítat. Výhodou je, že se údaje dají zapisovat z několika na sobě nezávislých míst najednou, což výrazně zrychluje zadávání. Pro soutěžící jsou na mobilech k dispozici néjen průběžné výsledky a vzorové výkazy, ale i vyhodnocení jednotlivých odevzdaných jízdních výkazů.

Na programu se podíleli:
Dužík Vladimír - autor programu a grafické zpracování, Jíše Zdeněk - výpočetní funkce, Hrzán Vít - testování.

(A) znamená, že může provádět jen administrátor soutěže.

AKTIVACE NOVÉ SOUTĚŽE: (A)
Zadej název soutěže, datum soutěže a heslo, které pak umožní přístup pro výpočetní středisko.

Kliknutím na aktivovanou soutěž dostaneš možnost nahlédnout do výsledkové listiny (bez hesla) nebo vstup do výpočetního střediska (jen pomocí hesla)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: (A)
Zde můžeš zadávat a upravovat název soutěže, autora tratě a hlavního rozhodčího.
Další údaje jako je počet etap a časy na etapu jsou povinné a můžeš je samozřejmě před soutěži upravovat. Je zde i možnost povolit předčasný příjezd do ČK jednotlivých etap. Toto můžeš zadat nebo zrušit kdykoliv a TB za čas se automaticky přepočtou.

VZOROVÝ JÍZDNÍ VÝKAZ: (A)
Zadávej jednotlivé symboly průjezdek. Mezi nima zadávej "mezeru" nebo "+", podle toho co je pro tebe výhodnější a rychlejší.
Za symbolem razítka živé kontroly dej bezprostředně pravou závorku ")". Ta se na grafickém výstupu později zobrazí jako symbol razítka.
Při každé změně vzoru, se automaticky přepočítají všechy jízdní výkazy.

STARTOVNÍ LISTINA (A)
Zadej startovní číslo, řidiče, spolujezdce a klub či bydliště.
Uložené údaje můžeš kdykoli měnit, nebo posádku odstranit ze startovní listiny. Je zde i možnost překopírovat startovní listinu z přihlášek na www.aoscz.info. Doplní st. čísla, které tam nejsou doposud zapsány.

OPISOVÁNÍ JÍZDNÍCH VÝKAZŮ
Vyber etapu a zadej startovní číslo.
Zadávej jednotlivé symboly průjezdek. Mezi nima zadávej "mezeru" nebo "+", podle toho co je pro tebe výhodnější a rychlejší.
Za symbolem razítka živé kontroly dej bezprostředně pravou závorku ")". Ta se na grafickém výstupu později zobrazí jako symbol razítka.
Současně můžeš zadávat časy na startu a v cíli. Taky všechny ostatní prvky soutěže.
Po kliknutí na "Vyhodnotit a uložit" se provede vyhodnocení výkazu a graficky se zobrazí vpravo.
Pro zrychlení opisu je k dispozici možnost "Předepsat tabulku vzorovým výkazem". Tady pak stačí jen doplnit nebo vymazat PK dle výkazu.
Pokračuješ-li opisem dalšího výkazu stejné etapy, urychlíš si přechod zadaním st.čísla a kliknutím na "Další výkaz"
Pro přechod na další výkaz z jiné etapy klikni na "Zpět na menu"
Údaje můžeš kdykoli znovu upravovat

ZÁPIS PRVKŮ SOUTĚŽE
Jdi opět na "Opis jízdních výkazů", vyber libovolnou etapu a zadej startovní číslo.
Trestné body zapiš do připravených okének a klikni na "Vyhodnotit a uložit".
Pokračuješ-li zadáváním další posádky, urychlíš si přechod zadaním st.čísla a kliknutím na "Další výkaz"
Údaje můžeš kdykoli znovu upravovat

VSTUP PRO ADMINISTRÁTORA SOUTĚŽE NEBO PRO ZAPISOVATELE TB (A)
Administrátorem soutěže se rozumí osoba, která má přístup k zadávání všech údajů bez omezení. Heslo se zadává při aktivaci nové soutěže a je neměnné.
Zapisovatel má přístup pouze pro zadávání údajů z jízdních výkazů nebo prvků. Nemůže nic měnit. Heslo zadává v menu administrátor a může ho kdykoli změnit.

PŘIPOMÍNKY, PROTESTY - ZMĚNY VE VZORÁKU (A)
Jdi na "Vzorový jízdní výkaz" dané etapy.
ANO/NE - chceš-li vybranou průjezdku uznat v režimu ano i ne, tak ji označ.
NEBO - chceš-li uznat vybranou průjezdku nebo místo ni jinou, tak ji označ a do políčka dopiš znak té jiné.
ZRUŠ - chceš-li zrušit průjezdku např. z důvodů ukradení, přemístění atd., tak ji označ. Pokud se opakuje, stačí jen jednou. Tato průjezdka ve všech svých pozicích nebude vůbec hodnocena. Není vhodné v takovém případě zrušenou průjezdku smazat ze vzoru, protože posádky, které by ji zapsaly do výkazu by ji měly vyhodnocenou jako navíc.
SLOŽITĚJŠÍ ZMĚNY VZORU - nepomůžou-li úpravy popsané výše, je možné vytvořit další variantu vzoru včetně úprav ano/ne, nebo a zruš. Celkem je možno vytvořit čtyři varianty vzoráku. Program pak vybere pro posádku tu nejvýhodnější variantu. Zároveň označí která varianta je ta nejvýhodnější.

NASTAVENÍ PROHLÍŽENÍ NA MOBILNÍM TELEFONU (A)
Heslo - slouží k otevření aplikace před dobou určenou pořadatelem. Možno zdělit posádce po dojezdu do cíle.
Zadání volného vstupu do aplikace - Od této doby bude vstup do aplikace bez omezení. Tyto údaje lze kdykoli měnit. Je zapotřebí zvolit dobu otevření aplikace tak, aby již na trati nebyla žádná posádka a neměla tak možnost nahlížet do vzorových výkazů.

PROHLÍŽENÍ VÝSLEDKŮ NA MOBILNÍM TELEFONU
Vstup do mobilní aplikace je na http://aoscz.info/mobil.php , nebo odkazem ze stránek aoscz.info.
Na úvodní stránce si vybere se seznamu požadovanou soutěž.
Prohlížet on-line výsledky, vzorové výkazy a vyhodnocené výkazy všech posádek lze až v době, kterou určil pořadatel, nebo po zadání hesla, které posádka obdržela od pořadatele např. v cíli.
K dispozici budou jen již vyhodnocené výkazy, na kterých bude vyznačno bodové zatížení v jednotlivých prvcích soutěže. Bude-li použito vyhodnocení podle více vzorů, bude uvedeno podle kterého vzoru je výkaz vyhodnocen.

ZPĚT