Základem AOS je jízda přes zadané body dle mapy. Že nám itinerář dává mapový příkaz, poznáme podle přikazového políčka, kde dole chybí část pro zadávání vzdálenosti. Že máme jet mezi políčky dle mapy poznáme podle toho, že políčka v itineráři jsou spojena čárkou. Někdy bývá ještě nad touto čárkou označení mapy nebo plánku, dle kterého se budete mezi těmito políčky pohybovat. Body bývají zadány písmeny nebo čísly (max. dvojmístnými). Přes bod se může projet jen je-li jeho průjezd právě zadaný v itineráři. Do bodu se jede jen po cestách vyznačených v mapě a to nejkratším směrem. Je-li zadaný výjezd (viz bod B), nebo příjezd (viz druhý průjezd bodem C), je nutno ho dodržet. Na komunikaci, ani křižovatce  se nesmíš otáčet ! Je-li místo v mapě zadáno trojmístným číslem, není to bod, ale kóta a ta se může projíždět libovolně i mimo zadaný průjezd.

Vyzkoušej si simultánně jízdu přes uvedené body