Zajímavým druhem itineráře je tzv. chlupatá čára (správně se nazývá lineární itinerář). Je to vlastně pohled na křižovatky zhora (jako u šipkového iti), ale narovnaný a sestavený na jednu přímku. Pro názornost uvádím příklad:

Chlupatá čára se může jet jak reálně, tak i podle mapy. Je-li součástí políčka spodní část pro zápis vzdáleností jede se reálně každá křižovatka či odbočka tak jak jdou ve skutečnosti za sebou. Chybí-li spodní část políčka (jde tedy o mapové údaje), iti platí jen na křižovatky vyznačené v mapovém podkladu. U chlupaté čáry může být vyznačeno i měřítko (např. M 10 nebo M 25 atd.). V tomto případě se nejedou všechny křižovatky jak jdou za sebou, ale jen ty na určené vzdálenosti. Tu určuje vzdálenost mezi chlupy. (Např. u M 10 je 1 mm 10 m, u M25 je 1 mm 25 m atd.). Jedná se o itinerář vyžadující zvýšenou pozornost. Křižovatky s jediným možným výjezdem (nepočítá se směr, kterým jsme přijeli) nebývají na chlupaté čáře většinou vyznačeny. Pokud však jsou musí to být na daném chlupu jasné. Slepá cesta má chlup ukončený kolmou čárkou, zákaz vjezdu má chlup ukončený kolečkem.