Oblíbeným zpestřením itineráře, bývá přerušení jízdy dle slepé mapy vloženým itinerářem nebo jiným zadáním. Úkolem je vrátit se nejkratší trasou do místa opuštění slepé mapy a dokončit ji. Je však nutné dodržet dané podmínky. V žádném případě se nesmí použít komunikace po které slepá mapa vede. Je jedno jedná-li se o část již projetou, čí část, kterou teprve pojedeme. Je však povoleno trasu slepé mapy křížit. Další důležitou zásadou je, že se do místa opuštění vracíme dle základní mapy. Toto bývá častou chybou posádek a stavitelé tratí rádi tvoří k tomuto nástrahy například v tom, že SM nechají vynést do plánu v podrobnějším měřítku a v tom plánu jasně uvedou místo, kde by se posádka měla otočit a vrátit na SM. Samozřejmě toto místo chybí v základní mapě a posádka si v ní musí najít jinou možnost. Uvedu příklady návratu na SM. Slepá mapa je vyznačena modře, místo opuštění zeleně a trasa návratu červeně. Dejme tomu,že nám itinerář určuje směr otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček. (Potřebujeme při otáčení.) Nebudu kombinovat základní mapu a plánek, vše uvedené je základní mapa - že se vracíme dle základní mapy si zkrátka musíte zapamatovat.