Nejzákladnějším typem itineráře je šipkový itinerář. Nejede se dle mapy, ale dle reálné skutečnosti. Že se jedná o reálný údaj poznáme dle políčka, které má dole oddělenou část pro udávání vzdálenosti. Že se mezi políčky jede reálně (ne dle mapy) udává to, že mezi políčky není čára a ty k sobě přiléhají.V políčku je vlastně vykreslena křižovatka z nadhledu. Vždy přijíždíme do políčka zespoda a vyjíždíme ve směru šipky. Někdy je výjezd z křižovatky zadán úhlem ( 90 = vpravo, 270 = vlevo, 0 nebo 360 = přímo) nebo azimutem (zde musí pomoci buzola) nebo taky nějakým slovním přikazem.  Přijedeme-li na křižovatku, která v iti není uvedena pokračujeme dál po hlavní komunikaci - dle dopravního značení, kde hlavní není značením vyznačena (i kdyby např. šířka komunikace naznačovala kde hlavní vede) jedeme vždy přímo. Pozor, v itineráři nejsou vyznačeny křižovatky z kterých lze odjet jen jediným směrem (nepočítej cestu po které jsi přijel). Říkáme tomu jednoznačný výjezd.