Slepá mapa je vlastně čára znázorňující naší trasu. Je-li ve stejném měřítku jako mapa, stačí ji obkreslit na průsvitný papír a přenést do mapy. Je-li v jiném měřítku měl by spolujezdec diktovat tvar a odbočení pomocí vzdáleností které vypočte:

měřítko: 1 mm: měřítko: 1 mm měřítko: 1 mm
1 : 10 000 10 m 1 : 25 000 25 m 1 : 50 000 50 m

 Na slepé mapě musí být zadán směr průjezdu a orientace k severu. Je-li SM zadána mapově, je na ni vyznačen mapový bod nebo kóta (nemusí být přímo na SM, ale i v jejím okolí). Může být zadaný příjezd nebo výjezd a to buď šipkou nebo i jiným odkazem (např, L nebo P, nebo azimut či úhel).

zadaný příjezd zadaný příjezd i výjezd zadaný výjezd
SM zadána bodem na SM SM zadána bodem mimo SM SM zadána souřadnicí z kóty

Důležitý je i zápis nájezdu a výjezdu ze SM v itineráři.

Itinerář říká: "Z bodu A jeď reálně na začátek SM." 
Z bodu A pokračuji po hlavní (kde není tak přímo), až na nejbližší křižovatku, ze které lze vyjet směrem, kterým začíná SM.
Itinerář říká: "Z bodu A jeď dle mapy na začátek SM." 
Z bodu A musím jet po mapě na začátek SM, která začíná v bodě A. Tedy nejkratším směrem znovu do A, abych mohl vyjet směrem, kterým začíná SM
Itinerář říká: "Po projetí SM jeď na nejbližší křižovatce reálně vpravo."
Z konce SM jedu po hlavní (kde není tak přímo), a na nejbližší možnosti odbočím vpravo. Pozor - ne na konci SM!
Itinerář říká: "Po projetí SM jeď mapově na nejbližší možné mapové odbočení vpravo."
Najdu si na mapě nejbližší křižovatku na mapě, kde lze odbočit vpravo a z konce SM tam jedu nejkratším směrem.

Jedu-li dle SM nezajímají mě jiné údaje v mapě. Vyjímkou je, je-li na SM vyznačen bod nebo kóta. V tomto případě se jedná o mapové místo na SM a musím toto místo počítat do mapového průjezdu a plnit tam i případné podmínky, které se k těmto místům vztahují.
.

Projeď si simultáně jednu SM