Tím čím je v gastronomii koření, tím je v itineráři vložený itinerář. I zde však platí, že všeho moc škodí.

Vložený itinerář nám vlastně přeruší jízdu, kterou jsme si právě zvolili podle zadání itineráře. Jako by jsme itinerář vyhodili a jedeme jen a jen tento vložák. Teprve když ho celý projedeme bereme do ruky zpět itinerář a pokračujeme dle zadání, které jsme přerušili. Většinou se ocitneme na úplně jiném místě a je proto zapotřebí přehodnotit dříve zvolenou trasu tak, abychom dodrželi ostatní pravidla AOS.

Vložený itinerář má dvě části:

1) Návěští : Místo, které nás upozorní, že máme splnit vložák.
Dopravní značka, most, podjezd atd. Jde o místo reálné na komunikaci a proto za úkol uhlídat návěští patří většinou řidiči. Musí být vždy jasně zadáno o které návěští se jedná !! (O první, druhé, páté, každé ....)

2) Výkonný povel : Vlastní příkazy, které máme splnit.
Jedná se o reálné příkazy, které nemají s itinerářem a mapou nic společného. Je však dobré, když si spolujezdec kontroluje, kde se právě nachází na mapě. Je snažší pak navázat na další pokračování itineráře, až vložák skončí.

----------------------------------------------------------------------

Vše co projedeme od "návěští" až po splnění posledního příkazu "výkonného povelu" nemá nic společného z itinerářem a jedeme tam podle pravidel pro reálnou jízdu (Po hlavní - kde není vyznačena tak přímo) . Tedy body, kóty atd. projeté vložákem se nepočítají. Při jízdě mezi "návěštím" a opuštěním SM počítáme úsek slepé mapy za projetý.

Vyjímku od obecného pravidla tvoří jen zadání typu "na 0,25 km SM odboč". Zde je místo na zadané vzdálenosti zároveň návěštím i výkonným povelem, tudíž k němu jedeme po trase slepé mapy.

----------------------------------------------------------------------
VLOŽENÝ ITI JE ZCELA REÁLNÁ ZÁLEŽITOST, KTERÁ NEMÁ S MAPOU NIC SPOLEČNÉHO !
----------------------------------------------------------------------Vyzkoušej si simultánně jízdu dle vloženého itineráře !